wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD METOD NUMERYCZNYCH W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Działalność naukowo-badawcza Zakładu związana jest z wykorzystaniem: zaawansowanych metod matematyczno-fizycznych, numerycznych, statystycznych, metod data mining oraz projektowania i budowy systemów symulacyjnych i bazodanowych. Wykorzystujemy do tego celu szereg środowisk programistycznych (Delphi, Builder C++, Visual Studio .NET) oraz systemów bazy danych (InterBase, MySQL, MS SQL, Access) w obszarze inżynierii materiałowej. 

Zakład specjalizuje się przed wszystkim w modelowaniu i optymalizacji procesów obróbek powierzchniowych oraz cieplno-chemicznych w tym tworzenia:

  • modeli i algorytmów wielostopniowych procesów nawęglania, procesów zmienno- temperaturowych i procesów naprawczych,
  • modeli neuronowych i heurystycznych, poszukiwania optymalnych parametrów procesu nawęglania próżniowego na podstawie założonych właściwości warstwy po procesie nawęglania,
  • algorytmów hartowania elementów stalowych z warstwą nawęgloną w gazach pod wysokim ciśnieniem,
  • modeli fizycznych i ich funkcjonalnych rozwiązań dla wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze procesu „boost – diffusion”,
  • numerycznych modeli naprężeń własnych w warstwie wierzchniej po różnych obróbkach powierzchniowych i cieplno-chemicznych,
  • numerycznej superpozycji naprężeń i synergicznego wpływu nowoczesnych metod obróbek mechanicznych, cieplno-chemicznych uwzględniających warunki obciążeń zewnętrznych,
  • algorytmów kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych dla urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego, 
  • szybkozmiennych i dynamicznych analiz i zjawisk występujących podczas obróbek plastycznych.

Zakład Metod Numerycznych w Inżynierii Materiałowej współpracuje z firmami: SECO/WARWICK SA, Hart-Tech Sp. z o.o., Bionanopark Łódź, Alumetal-Technik Sp. z o.o. Sp.k, realizując z nimi projekty POIR oraz badania wdrożeniowe związane z komercjalizacją opracowanych rozwiązań. Opracowane w Zakładzie rozwiązania zdobyły szereg nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach wynalazków i innowacji. Dodatkowo stworzone komputerowe programy edukacyjne, służą jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu zagadnień dotyczących obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w dziewięciu polskich uczelniach wyższych.

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni

 

Projekty

25 03 2021

testowy projekt numeryczny

opis po polsku


 

Publikacje

03 10 2020

M. Batory, E. Wołowiec-Korecka, H. Rotsztejn: The influence of topical5%tranexamic acid at pH2.38with and without corundum microdermabrasion on pigmentation and skin surface lipids. Dermatologic Therapy 33 (2020) e14391 Doi: 10.1111/dth.14391


01 10 2020

E. Wołowiec-Korecka et al.: The influence of quenching temperature on distortions during the individual quenching. Archives of Materials Science and Engineering 105 (2020) 80-85 Doi: 10.5604/01.3001.0014.5764


 

2021 © All rights reserved by