wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD BIOFIZYKI

Zakład zajmuje się badaniami nad kontaktem sztucznych powierzchni implantu z płynami ustrojowymi człowieka z wykorzystaniem techniki biosensorów -SPR, detekcją makromolekuł i komórek metodami niestandardowymi, adhezją komórkowa w warunkach przepływu, biofizyką komórki i układu krzepnięcia krwi, oddziaływaniem płynów ustrojowych z powierzchniami implantów, badaniem mechanizmów związanych z adhezją komórek do powierzchni biomateriałów, charakterystyką procesów związanych z formowaniem się biofilmów.

Osiągnięciem zakładu jest podjęcie prac dotyczących oceny ryzyka wynikającego z zastosowań medycznych nowych biomateriałów i produktów nanotechnologii. Pierwsze wyniki, opublikowane w Inżynierii Biomateriałów, uzyskane zostały metodami zapożyczonymi z proteomiki i jednoznacznie wskazują na zmianę ekspresji genów i profilu białkowego komórek endotelialnych poddanych kontaktowi z rożnymi materiałami.

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

 

Publikacje

13 01 2021

Test Kowalki Lorem ipsum dolor sit amet


11 01 2021

Jan Kowlaki, 1996, Lorem ipsum dolor sit amet


 

2021 © All rights reserved by