wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

Profil działalności naukowej Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych obejmuje wiele obszarów z zakresu inżynierii materiałowej, ze szczególnym naciskien na inżynierię powierzchni i biomateriały. Najszerszy zakres badań skoncentrowany jest na technologiach służących modyfikacji powierzchni materiałów metalicznych i polimerowych. Technologie plazmowe stosowane w Zakładzie, takie jak: RF PACVD, MW/RF PACVD, MS-PVD, DBD realizowane są w celu kształtowania właściwości powierzchni materiałów inżynierskich przewidzianych do zastosowań w biomedycynie, fotowoltaice, przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Obejmują one wytwarzanie i funkcjonalizację cienkich powłok węglowych, nanokrystalicznych, diamentopodobnych oraz powłok domieszkowanych pierwiastkami takimi jak: Ag, Si, Ti, Ca, F. Plazma wykorzystywana jest również do strukturyzowania podłoży i powłok w celu nadania im określonych (zaprojektowanych) właściwości fizykochemicznych i biologicznych. W powyżej opisanym obszarze badawczym realizujemy projekty oraz wdrożenia przemysłowe, które obejmują zarówno opracowanie nowych technologii, jak i projektowanie i budowę aparatury. Obok technik plazmowych do kształtowania właściwości i struktury materiałów objętościowych i nanomateriałów wykorzystywane są techniki laserowe.

Kolejny zakresy działalności naukowej Zakładu obejmuje wytwarzanie, funkcjonalizację oraz badania proszków: węglowych, grafenowych, hydroksyapatytowych, tlenków żelaza oraz ich zastosowania w sensoryce, kompozytach, transporcie leków  oraz innych zastosowaniach biomedycznych.

W ZIBiMF intensywnie rozwijany jest również kierunek naukowy związany z technikami przyrostowymi, czyli tzw. drukiem 3D (http://im2.ultra3.done.pl/pl-PL/laboratorium-biodruku). Prace badawcze obejmują jednoczesne opracowywanie biomateriałów oraz dedykowanych do nich urządzeń drukujących, w tym również autorskich konstrukcji hybrydowych łączących różne techniki druku 3D. Realizujemy opracowania głównie w zakresie biodruku bezpośredniego i pośredniego na potrzeby inżynierii tkankowej, farmacji oraz szeroko pojętej biomedycyny. Zajmujemy się również zagadnieniami badawczymi związanymi z postprocessingiem wydruków 3D wykonanych z polimerów i metali.

Działalność naukowa wspierana jest między innymi poprzez badania właściwości fizykochemicznych, korozyjnych, elektrycznych i wytrzymałościowych materiałów inżynierskich, w szczególności ich powierzchni.

Ocena możliwości bezpiecznego wykorzystania opracowanych materiałów w aplikacjach biomedycznych dokonywana jest poprzez wykonywane w ZIBiMF normatywne badania odpowiedzi biologicznych w modelu in vitro z zastosowaniem różnorodnych linii komórkowych. 

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów w ramach takich przedmiotów, jak: Biomateriały, Biomateriały hybrydowe, Inżynieria Biomedyczna, Implanty i sztuczne narządy, Technologie addytywne w biomedycynie, Certyfikacja i kliniczne zastosowanie wyrobów medycznych, Wytwarzanie i komercjalizacja wyrobów medycznych, Technologie wytwarzania przyrostowego w inżynierii tkankowej, Nauka o Materiałach, Biogospodarka, Fizyka, Inżynieria warstwy wierzchniej, Fizyka ciała stałego, Techniki próżniowe i inne. Projekty dla grup studenckich realizujemy zarówno merytorycznie, jak i metodycznie prowadząc również takie przedmioty, jak: Design Thinking (DT), Problem Based Learning (PBL), Research Problem/Project Based Learning (R-PBL), Kierunkowy projekt grupowy, Projekt semestralny, itp.

Współpraca naukowa: Politechnika w Montrealu (Kanada), Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy), Rumuńska Akademia Nauk w Bukareszcie (Rumunia), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki, AGH w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska.

Współpraca przemysłowa: Medgal Sp. z o.o., LFC Sp. z o.o., Wolf 3D Solutions

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

 

Projekty

31 03 2021

Projekt inzynieria test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


 

Publikacje

01 01 2021

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


 

2021 © All rights reserved by