wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD INŻYNIERII NANOMATERIAŁÓW

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych Zakładu są badania właściwości mechanicznych i tribologicznych materiałów w mikro- i nanoskali, charakterystyka materiałów z wykorzystaniem technik SPM w tym badania właściwości tarciowych, elektrycznych i magnetycznych oraz wytwarzanie i badanie powłok konwersyjnych takich jak nanotubularne i porowate powłoki TiO2.

Ponadto prace Zakładu koncentrują się na badaniach właściwości lepko-sprężystych materiałów polimerowych w tym polimerów umacnianych grafenem i jego odmianami (GO, rGO), badaniach odkształceń materiałów w skali nano/mikro, badaniu adhezji cienkich powłok, badaniu odporności na kruche pękanie materiałów supertwardych (ceramicznych) a także charakterystyce grafenu sfunkcjonalizowanego pod kątem możliwości sterowania jego właściwościami elektrycznymi (liczba nośników, ruchliwość).  

W Zakładzie obecnie realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy pt. „Atomic Layer Deposition For tailored bottom-top growth of MAX and MXene films”, w ramach którego zajmujemy się m.in. analizą właściwości tribologicznych i elektrycznych nowych dwuwymiarowych materiałów opartych na fazach MAX (tzw. MXene). W tym zakresie współpracujemy m.in. z Universidade do Minho (Portugalia) oraz University of Groningen (Holandia).

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk

 

2021 © All rights reserved by