wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I KOMPOZYTÓW

Główny obszar działalności naukowej Zakładu dotyczy zastosowania lekkich, funkcjonalnych materiałów gradientowych na bazie stopów aluminium, magnezu i tytanu na elementy narażone na zużycie poprzez tarcie, a także zmęczenie stykowe. Wyniki tych badań są chronione zastrzeżeniami patentowymi. Opracowane technologie zostały wielokrotnie nagrodzone m.in. w 2012r. złoty medal oraz dwa wyróżnienia na 12-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur w Malezji oraz złotego medalu w Seulu, a także złoty medal za Robot manipulator arm equipped with specially designed ultra-lightweight planetary transmission system, International Warsaw Invention Show IWIS 2016r. W tym zakresie współpracujemy m.in. z Moskiewski Państwowym Uniwersytetem Technicznym im. Baumana, Rosja, Uniwersytetem Karazina, Ukraina, a także z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, Słowacja czy Słowacka Akademią Naukową.

W sposób intensywny rozwijamy prace w obszarze wytwarzania lekkich kompozytów umacnianych włóknami szklanymi, a także węglowymi z dodatkiem materiałów 2D w tym grafenu. Tworzymy materiały kompozytowe o właściwościach quasi2D jako rewersyjne materiały do przechowywania wodoru, jako materiały filtracyjne, sensory czy elektrody baterii litowo-jonowych.

Ponadto działalność naukowo-badawcza dotyczy również wytwarzania powłok ceramicznych metodą zol-żel, oraz przy wykorzystaniu plazmy wspomaganej metodą aerozol-żel. Opracowaliśmy szereg technologii nakładania mono- i wielowarstw m.in. na bazie takich materiałów jak: TiO2, Al2O3, ZrO2, SiO2, hydroksyapatytu, a także powłok kompozytowych wytwarzanych z ich udziałem np. z dodatkiem utlenionego grafenu płatkowego.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz szkoleń w zakresie Nauki o Materiałach, Teoretycznych Podstaw Materiałoznawstwa, Tworzyw Metalowych, Materiałów Spiekanych, Ceramicznych i Kompozytów, Fizyki Zjawisk Wytrzymałościowych, a także Fizykochemii Próżniowych Obróbek Powierzchniowych. Ponadto od 2006r. prowadzimy zajęć w oparciu o metodologię Problem Based Learning. W ramach w/w zajęć realizujemy międzynarodowe i interdyscyplinarne zespołowe projekty studenckie, w przypadku których opracowany został m.in. lekki bezzałogowy  quadrocopter przeznaczony do monitorowania hal produkcyjnych oraz wyłączonych z eksploatacji budynków przemysłowych.

Niezależnie na zlecenie partnerów z przemysłu przeprowadzamy ekspertyzy materiałowe w celu określenia m.in. czynników awarii maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem np.: prawidłowości procesów spajania, pękania zmęczeniowego oraz określenie przyczyn niedostatecznej trwałości elementów maszyn w warunkach eksploatacyjnych. W tym obszarze nasze prace związane są również z optymalizacją właściwości materiałów, a także opracowywaniem technologii wytwarzania dedykowanych elementów części  maszyn i urządzeń.

Chcesz tworzyć materiały przyszłości? – dołącz do nas jako Student, Doktorant czy Partner Przemysłowy.

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

 

2021 © All rights reserved by