wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD INŻYNIERII POWŁOK, POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH

Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie obejmuje kilka obszarów. Pierwszy z nich dotyczy technologii cienkich warstw związanych z badaniami powłok ochronnych, optycznych i dekoracyjnych wytwarzanych metodami znanych w literaturze naukowej pod akronimami CVD i PVD. Zakład wyposażony jest w specjalistyczne próżniowe reaktory  do ich wytwarzania oraz w niektóre unikatowe urządzenia do badania właściwości mechanicznych, tribologicznych oraz optycznych powłok. Opanowanie wymienionych technologii pozwoliło wytworzyć szereg powłok o unikatowych właściwościach, jak:

  • jedno- i wielowarstwowych, powłok azotków, węglików, węglikoazotków oraz borków i tlenków metali przejściowych oraz krzemu;
  • supertwardych, nanokrystalicznych powłok ochronnych nc-TiN/Si3N4;
  • niskotarciowych, powłok na bazie węgla lub MoS2 do stosowania w węzłach tarcia pracujących w środowisku próżniowym (tzw. „suchych smarów”);
  • powłok żaroodpornych AlMo, AlMoSi, γ-TiAl(Me), FeCr oraz NiCrAlRe;
  • powłok optycznych np. TiO2, Nb2O5, SiO2, w szczególności z gradientem współczynnika załamania światła;

W dziedzinie materiałów polimerowych pracownicy Zakładu zajmują się głównie materiałami dla zastosowań medycznych. W ramach badań została opracowana technologia domieszkowania hydroksyapatytem cementów akrylowych stosowanych jako wypełnienia stomatologiczne. W Zakładzie prowadzone są także badania nad opracowaniem materiału „sztucznej skóry”, który służy do nauki wykonywania szwów na ranach pourazowych przez studentów medycyny. Polimery biodegradowalne także mieszczą się w obszarze zainteresowań pracowników Zakładu. 

Zakład Inżynierii Powłok, Materiałów Polimerowych i Tworzyw Niemetalowych współpracuje z wieloma firmami. Przykładami są Oxford Space Systems, Harwell Space Cluster oraz Astronika w zakresie powłok dla zastosowań kosmicznych. Niektóre elementy marsjańskiej sondy inSight były pokryte a laboratorium Zakładu. Zakład współpracuje także z  KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie supertwardych nakładek z ReB2, nakładek na styki elektryczne odporne na erozję łukową (m.in. AgReFe) oraz powłok żaroodpornych, dekoracyjnych i katalizatorów na bazie Re. 

Pracownicy Zakładu potrafią projektować i wytwarzać urządzenia próżniowe oraz ich elementy dedykowane do konkretnej aplikacji, jak manipulatory, stoliki przedmiotowe,  karuzele czy rozpylające źródła magnetronowe.

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni

 

2021 © All rights reserved by