wybierz język:

Zakłady

ZAKŁAD INŻYNIERII POWIERZCHNI I OBRÓBKI CIEPLNEJ

Działalność naukowa Zakładu obejmuje w głównej mierze badania w obszarze obróbki cieplnej stopów metali, w tym obróbki cieplno-chemicznej. W ramach realizowanych badań opracowano i wdrożono do przemysłu technologię nawęglania niskociśnieniowego (tzw. nawęglanie próżniowe) i azotowania, czy też unikatową na skalę światową technologię nawęglania niskociśnieniowego ze wstępnym azotowaniem oraz azotonasiarczania gazowego. Zakład dysponuje unikatowym laboratorium technologicznym wyposażonym w urządzenia do obróbki cieplnej w próżni, w atmosferach reaktywnych i obojętnych, w którym można realizować badania nad opracowaniem nowych technologii od podstaw do skali przedwdrożeniowej włącznie.

Drugim obszarem działalności naukowej realizowanej w zakładzie jest obszar nanotechnologii. Badania te skoncentrowane są na wytwarzaniu i zastosowaniu grafenu. W zakładzie powstała oryginalna, unikatowa technologia wytwarzania monowarstwowego, wielkopowierzchniowego grafenu na podłożu ciekłej miedzi. Wytworzony w ten sposób grafen z racji swojej struktury (grafen polikrystaliczny o niskim stopniu zdefektowania) charakteryzuje się lepszymi właściwościami fizyko-chemicznymi od monowarstowego grafenu wytwarzanego innymi metodami. Na bazie tego grafenu prowadzone są badania nad praktycznym jego zastosowaniem.

Zakład otwarty jest na współpracę nie tylko w obszarach obecnie prowadzonych badań naukowych, ale również w zakresie nowych technologii.

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni

 

2021 © All rights reserved by